Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

|

|

Szczepienia obowiązkowe dla dzieci i dorosłych narażonych w sposób szczególny na zarażenie

Sprawdź czy ty i twoi bliscy nie są w grupie podwyższonego ryzyka

Nie tylko wykonując zawód lekarza czy pielęgniarki, narażamy się na zarażenie. W grupie ryzyka możemy się znaleźć przez osłabienie organizmu innymi chorobami. Również nasze dzieci mogą wymagać w pewnych okolicznościach wsparcia szczepionką.

 


Kalendarz wg. Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2010

Dz.Urz.MZ.09.10.47→ z dnia 23 października 2009 r.

 

I. B. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE OSÓB NARAŻONYCH W SPOSÓB SZCZEGÓLNY NA ZAKAŻENIE
Szczepienie przeciw Osoby podlegające szczepieniu Uwagi
WZW typu B domięśniow

1. Osoby wykonujące zawody medyczne narażone na
zakażenie.

2. Uczniowie średnich i policealnych szkół medycznych,
studenci akademii medycznych i innych uczelni wyższych
kształcących się na kierunkach medycznych, w ciągu pierwszego
roku szkolnego akademickiego.

3. Osoby z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i
nosicieli HBV (domownicy oraz osoby przebywające w
zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zakładach
zamkniętych).

4. Chorzy z przewlekłym uszkodzeniem nerek, zwłaszcza
osoby dializowane oraz z przewlekłym uszkodzeniem
wątroby o etiologii wirusowej, autoimmunologicznej,
metabolicznej lub alkoholowej, w szczególności z
przewlekłym zakażeniem HCV.

5. Zakażeni HIV a także dzieci z wrodzonym lub nabytym
defektem odporności.

6. Osoby przygotowywane do zabiegów wykonywanych w
krążeniu pozaustrojowym.

 

Szczepienia podstawowe według schematu: 0; 1; 6 miesięcy życia. Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych
podstawowo przeciw WZW typu B.
U osób zdrowych szczepień przypominających nie przewiduje
się.
Schemat szczepienia według wskazań lekarza oraz producenta.
Przewiduje się dawki przypominające szczepionki dla osób z
chorobami przewlekłymi, zwłaszcza osób dializowanych oraz z
niedoborami odporności. U tych osób należy stosować dawki
przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty
HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m./l).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zakażeniom
HAEMOPHILUS
INFLUENZAE typu b
domięśniowo lub
podskórnie

Dzieci do ukończenia 2. roku życia niezaszczepione w
schemacie podstawowym od 2. miesiąca życia - dawkowanie
według wskazań producenta szczepionki.

 

 

 

Cykl szczepień należny dla wieku dziecka, dawkowanie według
wskazań producenta. Można stosować jednocześnie z innymi
szczepionkam np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych
iniekcjach lub w postaci preparatów skojarzonych np. DTaP-HIB,
DTP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB-HBV.
preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się
w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

Zakażeniom
STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE
domięśniowo lub
podskórnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciw pneumokokom:

1) dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia po
urazach i z wadami ośrodkowego układu nerwowego
przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego lub
chorujące na:

a) przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia,

b) schorzenia immunologiczno-hematologiczne,

c) małopłytkowość idiopatyczną,

d) ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,

e) asplenię wrodzoną lub po splenektomii,

f) zespół nerczycowy o podłożu genetycznie uwarunkowanej
strukturopatii,

g) pierwotne zaburzenia odporności,

h) zakażone HIV,

i) przed planowanym przeszczepem lub po przeszczepie
szpiku, narządów wewnętrznych lub wszczepieniu implantu
ślimakowego.


2) dzieci przedwcześnie urodzone do ukończenia pierwszego
roku życia chore na dysplazję oskrzelowo-opłucną.
 

Dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta
szczepionki.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŁONICY
podskórnie
szczepionką
monowalentną (d, D)
lub skojarzoną ze
szczepionką przeciw
tężcowi (Td, DT)
1. Ze wskazań indywidualnych.

2. Osoby ze stycznością z chorymi na błonicę.

3. W zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Obowiązek szczepień ochronnych może zostać nałożony w
zależności od stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, w drodze rozporządzenia, przez ministra
właściwego do spraw zdrowia lub wojewodę (art. 46 ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

OSPIE WIETRZNEJ
domięśniowo lub
podskórnie

 

 

 

Przeciw ospie wietrznej:

a) dzieci do ukończenia 12. roku zycia:
z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego
przebiegu choroby,
- z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
- zakażone HIV,
- przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią,

b) dzieci do ukończenia 12. roku życia z otoczenia osób
określonych w lit. a - które nie chorowały na ospę wietrzną.

Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.

 

 

 

 

 

 

 

 

DUROWI
BRZUSZNEMU
podskórnie
szczepionką
monowalentną (Ty)
lub skojarzoną ze
szczepionką przeciw
tężcowi (TyT)
1. Ze wskazań indywidualnych.

2. W zależności od sytuacji epidemiologicznej.

 

 

Obowiązek szczepień ochronnych może zostać nałożony w
zależności od stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, w drodze rozporządzenia, przez ministra
właściwego do spraw zdrowia lub wojewodę (art. 46 ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

 

WŚCIEKLIŹNIE
domięśniowo lub
podskórnie
1. Ze wskazań indywidualnych.

2. Osoby podejrzane o zakażenie wirusem wścieklizny.

 
TĘŻCOWI
podskórnie
1. Ze wskazań indywidualnych.

2. Osoby narażone na zakażenie tężcem.

3. W zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Obowiązek szczepień ochronnych może zostać nałożony w
zależności od stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, w drodze rozporządzenia, przez ministra
właściwego do spraw zdrowia lub wojewodę (art. 46 ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).
Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.
Zakażeniom
NEISSERIA
MENINGITIDIS
domięśniowo lub
podskórnie
1. Ze wskazań indywidualnych.

2. W zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Obowiązek szczepień ochronnych może zostać nałożony w
zależności od stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, w drodze rozporządzenia, przez ministra
właściwego do spraw zdrowia lub wojewodę (art. 46 ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

 

Oceń artykuł:
nie lubię lubię to | Bądź pierwszym który to lubi.

Warto zobaczyć

Poczytaj również

Polecamy

Jeżeli dziecko nie ma jeszcze 150 cm wzrostu, według przepisów powinno siedzieć w foteliku lub na podstawce.

Jak przewozić starsze dziecko samochodem?

Tylko połowa dzieci w wieku powyżej czterech lat jest należycie przewożona w samochodach. Tymczasem do 12. roku życia o bezpieczeństwo dziecka należy dbać w szczególny sposób.

czytaj

Podczas zatrzymywania laktacji, dziecko przystawiamy na krócej do piersi, tak, by pierś nie do końca była opróżniana.

Zatrzymanie laktacji. Farmakologiczne i naturalne

Powrót do pracy, kłopoty ze zdrowiem, bariery psychologiczne czy inne powody mogą zmusić kobietę do podjęcia się zatrzymania laktacji wcześniej niżby chciała. Jak to zrobić, aby organizm kobiety i jej dziecko dobrze to znieśli? O czym może świadczyć mleko...

czytaj

Wzmożone napięcie mięśniowe minie szybko dzięki rehabilitacji.

Wzmożone napięcie mięśniowe. Przyczyny i objawy

Nieprawidłowe napięcie mięśniowe to często spotykany problem u dzieci. Bardzo łatwo je zauważyć. Objawy wzmożonego napięcia mięśniowego to nienaturalne prężenie się i wyginanie do tyłu w literę C.  

czytaj

Co było/jest/będzie dla ciebie najważniejsze przy wyborze imienia dla dziecka?Zobacz wyniki ankiety, skomentuj