Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

|

|

Szczepienia obowiązkowe dla dzieci i dorosłych narażonych w sposób szczególny na zarażenie

Sprawdź czy ty i twoi bliscy nie są w grupie podwyższonego ryzyka

Nie tylko wykonując zawód lekarza czy pielęgniarki, narażamy się na zarażenie. W grupie ryzyka możemy się znaleźć przez osłabienie organizmu innymi chorobami. Również nasze dzieci mogą wymagać w pewnych okolicznościach wsparcia szczepionką.

 


Kalendarz wg. Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2010

Dz.Urz.MZ.09.10.47→ z dnia 23 października 2009 r.

 

I. B. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE OSÓB NARAŻONYCH W SPOSÓB SZCZEGÓLNY NA ZAKAŻENIE
Szczepienie przeciw Osoby podlegające szczepieniu Uwagi
WZW typu B domięśniow

1. Osoby wykonujące zawody medyczne narażone na
zakażenie.

2. Uczniowie średnich i policealnych szkół medycznych,
studenci akademii medycznych i innych uczelni wyższych
kształcących się na kierunkach medycznych, w ciągu pierwszego
roku szkolnego akademickiego.

3. Osoby z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i
nosicieli HBV (domownicy oraz osoby przebywające w
zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zakładach
zamkniętych).

4. Chorzy z przewlekłym uszkodzeniem nerek, zwłaszcza
osoby dializowane oraz z przewlekłym uszkodzeniem
wątroby o etiologii wirusowej, autoimmunologicznej,
metabolicznej lub alkoholowej, w szczególności z
przewlekłym zakażeniem HCV.

5. Zakażeni HIV a także dzieci z wrodzonym lub nabytym
defektem odporności.

6. Osoby przygotowywane do zabiegów wykonywanych w
krążeniu pozaustrojowym.

 

Szczepienia podstawowe według schematu: 0; 1; 6 miesięcy życia. Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych
podstawowo przeciw WZW typu B.
U osób zdrowych szczepień przypominających nie przewiduje
się.
Schemat szczepienia według wskazań lekarza oraz producenta.
Przewiduje się dawki przypominające szczepionki dla osób z
chorobami przewlekłymi, zwłaszcza osób dializowanych oraz z
niedoborami odporności. U tych osób należy stosować dawki
przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty
HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m./l).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zakażeniom
HAEMOPHILUS
INFLUENZAE typu b
domięśniowo lub
podskórnie

Dzieci do ukończenia 2. roku życia niezaszczepione w
schemacie podstawowym od 2. miesiąca życia - dawkowanie
według wskazań producenta szczepionki.

 

 

 

Cykl szczepień należny dla wieku dziecka, dawkowanie według
wskazań producenta. Można stosować jednocześnie z innymi
szczepionkam np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych
iniekcjach lub w postaci preparatów skojarzonych np. DTaP-HIB,
DTP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB-HBV.
preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się
w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

Zakażeniom
STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE
domięśniowo lub
podskórnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciw pneumokokom:

1) dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia po
urazach i z wadami ośrodkowego układu nerwowego
przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego lub
chorujące na:

a) przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia,

b) schorzenia immunologiczno-hematologiczne,

c) małopłytkowość idiopatyczną,

d) ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,

e) asplenię wrodzoną lub po splenektomii,

f) zespół nerczycowy o podłożu genetycznie uwarunkowanej
strukturopatii,

g) pierwotne zaburzenia odporności,

h) zakażone HIV,

i) przed planowanym przeszczepem lub po przeszczepie
szpiku, narządów wewnętrznych lub wszczepieniu implantu
ślimakowego.


2) dzieci przedwcześnie urodzone do ukończenia pierwszego
roku życia chore na dysplazję oskrzelowo-opłucną.
 

Dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta
szczepionki.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŁONICY
podskórnie
szczepionką
monowalentną (d, D)
lub skojarzoną ze
szczepionką przeciw
tężcowi (Td, DT)
1. Ze wskazań indywidualnych.

2. Osoby ze stycznością z chorymi na błonicę.

3. W zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Obowiązek szczepień ochronnych może zostać nałożony w
zależności od stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, w drodze rozporządzenia, przez ministra
właściwego do spraw zdrowia lub wojewodę (art. 46 ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

OSPIE WIETRZNEJ
domięśniowo lub
podskórnie

 

 

 

Przeciw ospie wietrznej:

a) dzieci do ukończenia 12. roku zycia:
z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego
przebiegu choroby,
- z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
- zakażone HIV,
- przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią,

b) dzieci do ukończenia 12. roku życia z otoczenia osób
określonych w lit. a - które nie chorowały na ospę wietrzną.

Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.

 

 

 

 

 

 

 

 

DUROWI
BRZUSZNEMU
podskórnie
szczepionką
monowalentną (Ty)
lub skojarzoną ze
szczepionką przeciw
tężcowi (TyT)
1. Ze wskazań indywidualnych.

2. W zależności od sytuacji epidemiologicznej.

 

 

Obowiązek szczepień ochronnych może zostać nałożony w
zależności od stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, w drodze rozporządzenia, przez ministra
właściwego do spraw zdrowia lub wojewodę (art. 46 ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

 

WŚCIEKLIŹNIE
domięśniowo lub
podskórnie
1. Ze wskazań indywidualnych.

2. Osoby podejrzane o zakażenie wirusem wścieklizny.

 
TĘŻCOWI
podskórnie
1. Ze wskazań indywidualnych.

2. Osoby narażone na zakażenie tężcem.

3. W zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Obowiązek szczepień ochronnych może zostać nałożony w
zależności od stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, w drodze rozporządzenia, przez ministra
właściwego do spraw zdrowia lub wojewodę (art. 46 ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).
Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.
Zakażeniom
NEISSERIA
MENINGITIDIS
domięśniowo lub
podskórnie
1. Ze wskazań indywidualnych.

2. W zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Obowiązek szczepień ochronnych może zostać nałożony w
zależności od stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, w drodze rozporządzenia, przez ministra
właściwego do spraw zdrowia lub wojewodę (art. 46 ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

 

Oceń artykuł:
nie lubię lubię to | Bądź pierwszym który to lubi.

Warto zobaczyć

Poczytaj również

Polecamy

Czasem czerwone    pajączki    pojawiają się nagle i jakby bez powodu np. wyskakują podczas ciepłej kąpieli albo w sytuacji, kiedy dziecko zmienia gwałtownie temperaturę otoczenia.

Pajączki naczyniowe, rumień, naczyniaki u dzieci

Pękające naczynka u dzieci pojawiają się czasem już w niemowlęctwie, ale mogą objawić się też nagle w późniejszym okresie życia dziecka. Czy mogą zniknąć same?

czytaj

Rodzisko może być ustawiane w pionie i w poziomie.

Obiekt wspomagający poród naturalny

Urządzenie zwane „podParciem dla aktywnie rodzących” wymyśliła i zaprojektowała Franciszka J. Kornecka. To jej praca magisterska na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w Katedrze Kształtowania Środków Pracy.*

czytaj

Możesz wykupić wspólny zabieg ze swoim maluszkiem, na przykład kąpiel w ziołach.

Gdzie do SPA z dzieckiem

Sporo ośrodków spa dba o atrakcyjne zagospodarowanie dzieciom czasu, podczas gdy ich mamy są u kosmetyczki lub masażysty. Proponują zabawy i ćwiczenia ruchowe, basen tylko dla dzieci i odpowiednie do wieku menu.

czytaj

Co sądzisz o tym, by każda kobieta mogła zażądać porodu w drodze cesarskiego cięcia?Zobacz wyniki ankiety, skomentuj