Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI
Załącznik nr 1 do REGULMINU SERWISU EBOBAS.PL

 

Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie serwisu www.eBobas.pl („Serwis”).

Wydawcą Serwisu jest spółka Sąsiedzi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 16/14, 01-014 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000314343, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł oraz numer NIP 5272585448 (“Sąsiedzi Sp. z o.o.”).

Na wstępie chcielibyśmy poinformować Państwa, że dołożymy wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony prywatności użytkowników serwisu ebobas.pl.

Wszelkie zabezpieczenia, jak również politykę ochrony danych osobowych w naszej firmie opracowaliśmy na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych oraz zapewniamy Państwu realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w tym stosujemy wszelkie środki zapewniające poufność, integralność, dostępność, rozliczalność, autentyczność, niezaprzeczalność oraz niezawodność wykorzystywanych danych osobowych. Mają Państwo pełne prawo dostępu do przekazanych nam danych osobowych i ich poprawiania. Mogą się również zwrócić Państwo do nas z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Państwa danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

Podobnie jak wiele innych serwisów internetowych, Serwis wykorzystuje pliki „cookies” oraz inne rozwiązania techniczne służące do zbierania informacji dotyczących Państwa wizyt w Serwisie, jak np. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych, związanych z obsługą działania Serwisu oraz w celu zbierania ogólnych informacji statystycznych o użytkownikach, m.in. po to aby zweryfikować, które części Serwisu cieszą się największą popularnością oraz w jaki sposób moglibyśmy go ulepszyć. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw spółki Sąsiedzi sp. z o. o., próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

Poza powyższym spółka, Sąsiedzi Sp. z o.o. w żadnym wypadku nie będzie przekazywać Państwa danych podmiotom trzecim. Dane te będą mogły zostać udostępnione jedynie w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawnych.

Chcielibyśmy również zastrzec, iż jesteśmy uprawnieniu do wysyłania Państwu niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do funkcjonowania Serwisu, bądź inne krótkie wiadomości do Państwa (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać w/w informacji od Serwisu.

Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną spółki Sąsiedzi sp. z o. o. i jej kontrahentów lub partnerów mogą być przesyłane użytkownikom Serwisu wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, ze. zm.).

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania dowolnych zmian niniejszej polityki prywatności. Aktualna wersja polityki prywatności wyświetlana jest zawsze na stronie internetowej Serwisu pod adresem: www.eBobas.pl.

Drodzy Państwo, pomimo wprowadzonych przez nas zabezpieczeń chcielibyśmy wskazać zagrożenia, na jakie powinni Państwo uważać:

w przypadku korzystania z jednego komputera wspólnie z innymi osobami, po zakończeniu korzystania funkcjonalności Serwisu, do których potrzebne jest logowanie – użytkownik powinien niezwłocznie wylogować się, czyli wyjść ze swoich ustawień, aby nikt nieupoważniony nie mógł ich obejrzeć;
dane podane przy rejestracji znane są wyłącznie nam oraz Państwu. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione.
jest wiele osób korzystających z Internetu, które z różnych powodów, będą chciały uzyskać informacje na Państwa temat i użyć ich przeciwko Państwu lub innym osobom, a w związku z powyższym powinni Państwo zachować szczególną ostrożność.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że mają Państwo prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie poprzez usunięcie swojego konta [email protected]

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Sąsiedzi Sp. z o.o., ul. Żytnia 16/14, 01-014 Warszawa.
Tel. 22 2411400 fax. 22 24114001
Email: [email protected]


© Sąsiedzi Sp. z o.o.

Co sądzisz o tym, by każda kobieta mogła zażądać porodu w drodze cesarskiego cięcia?Zobacz wyniki ankiety, skomentuj