Nietypowe objawy.

Wysłane przez Winchester08 

Winchester08 Blad polaczenia z serwerem Memcache