new boy

Wysłane przez Bobbie5 

Bobbie5 Blad polaczenia z serwerem Memcache