Lokalizator dla dziecka

Wysłane przez kanda 

kanda Blad polaczenia z serwerem Memcache