Detektor tetna płodu

Wysłane przez Marciatoja 

Marciatoja Blad polaczenia z serwerem Memcache