TEST PAPP-A - WYNIK - POMOC

Wysłane przez Patdycjapik 

Patdycjapik Blad polaczenia z serwerem Memcache