Bol brzucha

Wysłane przez Morphinka 

Morphinka Blad polaczenia z serwerem Memcache