Ciaza???

Wysłane przez Kasks 

Kasks Blad polaczenia z serwerem Memcache