Starania

Wysłane przez Olkaa93 

Olkaa93 Blad polaczenia z serwerem Memcache