Spóźniający okres

Wysłane przez Angela11 

Angela11 Blad polaczenia z serwerem Memcache