Odwieczny problem - karmienie, bekanie i usypianie [długi]

Wysłane przez trejder 

jmijeczka Blad polaczenia z serwerem Memcache