Odstawienie do piersi

Wysłane przez kasia85 

kasia85 Blad polaczenia z serwerem Memcache