OZNAKI PORODU

Wysłane przez mili384 

mili384 Blad polaczenia z serwerem Memcache