Mieszkanie czy dom?

Wysłane przez Toledeniaj 

Toledeniaj Blad polaczenia z serwerem Memcache