Spojenie łonowe

Wysłane przez Karrera85 

Karrera85 Blad polaczenia z serwerem Memcache