Negatywne testy

Wysłane przez Dgdx4 

Dgdx4 Blad polaczenia z serwerem Memcache