Kredyt albo pożyczka

Wysłane przez katarka 

katarka Blad polaczenia z serwerem Memcache