Reservist

Wysłane przez ChipIdejl 

ChipIdejl Blad polaczenia z serwerem Memcache